НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

Библиотечно дело. Библиотекознание(02)

- 1 -

ЦБ в 21846 

Визия за бъдещето на библиотеките в България  : Национална конференция на ББИА. ХХV. Стара Загора, 2015, 4 - 5 юни . - София : ББИА, 2015 . - 124 с. ; 30 см

   Библиогр. след всеки доклад

   ISBN 978-954-9837-29-2 

  

Сист. No: 199895

Философия(1)

- 2 -

СД/1/Л 68ЦБ б 97140

Лисман, Конрад Паул

   Вселената на предметите : за естетиката на всекидневното : Моногр. / Конрад Паул Лисман ; Прев. от нем. Росица Йотковска . - София : Изток-Запад, 2014 . - 200 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 189 -195 Бел. под линия

   ISBN 978-619-152-457-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199793

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

- 3 -

СД/3/А 66ЦБ а 21232

Андрей Ляпчев. Изкуство, култура, политика  : Сборник, посветен на 140-годишнината от рождението на българския държавник Андрей Ляпчев /  Състав. Александър Янакиев . - София : Марин Дринов, 2006 . - 160 с. ; 21 см

   Изд. Институт за изкуствознание при БАН. - Библиогр. с. 141 - 142 Резюмета на англ.ез.

   ISBN 978-954-91697-8-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199882

- 4 -

СД/3/Б 32ЦБ б 97138

Бек, Улрих

   Рисковото общество : по пътя към една друга модерност : Моногр. / Улрих Бек . - София : Критика и Хуманизъм, 2013 . - 420 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 419 - 420

   ISBN 978 954 587 177 1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199796

- 5 -

СД/3/В 18ЦБ а 21241

Вале, Гийом

   Малък наръчник по социология за икономисти / Гийом Вале . - София : Нов български университет, 2013 . - 146 с. ; 20 см . -  (Европа - разбирана и правена)

   Библиогр. с. 144 - 146

   ISBN 978-954-535-782-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199803

- 6 -

СД/3/В 88ЦБ б 97135

Всичко за продан: Консумативната култура в България  : Моногр. /  Състав. Евгения Кръстева-Благоева . - София : Нов български университет, 2014 . - 304 с. ; 22 см

   Библиогр. след всяка глава Бел. под линия Резюмета на англ. ез.

   ISBN 978-954-535-840-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199800

- 7 -

СД/65/Е 49ЦБ а 21236

Еленкова, Анета

   Динамичните възможности на фирмата : Моногр. / Анета Еленкова . - София : Авангард Прима, 2015 . - 276 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 269 - 274

   ISBN 978-619-160-427-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199870

- 8 -

СД/3/Е 49ЦБ а 21235

Еленкова, Анета

   Пътеводител за изследване на пазара и фирменото поведение : Уч. пособие / Анета Еленкова . - София : Авангард Прима, 2015 . - 212 с. : с табл., сх. ; 21см

   Библиогр. след отд. глави

   ISBN 978-619-160-440-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199871

- 9 -

СД/3/З 64ЦБ б 97134

Зимел, Георг

   Фрагментарният характер на живота : Есета / Георг Зимел ; Състав. Теодора Карамелска . - София : Критика и Хуманизъм, 2014 . - 268 с. ; 22 см

   

   ISBN 978 954 587 185 6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199801

- 10 -

СД/3/Л 35ЦБ б 97132

Леви-Строс, Клод

   Структурална антропология : Моногр. : Т. 1 - 2 / Клод Леви-Строс . - София : Захарий Стоянов, 2015 - . - 22 см . -  (Философия и човек)

   Библиогр. с. 451 - 466 Бел. под линия

   ISBN 978-954-09-0951-6 

   Т. 2 . - 2015 . - 470 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199795

- 11 -

СД/3/Л 35ЦБ б 97132

Леви-Строс, Клод

   Структурална антропология : Моногр. Т. 1 - 2 / Клод Леви-Строс . - София : Захарий Стоянов, 2015 - . - 22 см . -  (Философия и човек)

   Библиогр. с. 466 - 488

   ISBN 978-954-09-0918-9 

   Т. 1 . - 2015 . - 494 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199805

- 12 -

СД/3/М 27ЦБ а 21231

Манолов, Георги Любенов

   Избори и избирателни системи : Моногр. / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 430 с. ; 21 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-619-90178-6-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199883

- 13 -

СД/3/М 96ЦБ б 97139

Муф, Шантал

   Демократическият парадокс : Моногр. / Шантал Муф ; Прев. Елица Станоева . - София : Изток-Запад, 2013 . - 137 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-152-181-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199794

- 14 -

СД/65/Р 30ЦБ б 97123

Ракарова, Събина и др.

   Пътеводител по икономика за мениджъри / Събина Ракарова, Анета Еленкова . - София : Нов български университет, 2013 . - 464 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 441 Информационни ресурси с. 442 - 463

   ISBN 978-954-535-741-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199868

- 15 -

СД/3/Р 58ЦБ а 21240

Рибов, Манол Н.

   Висшето образование - нови проблеми, нови решения : Моногр. / Манол Н. Рибов . - София : Авангард Прима, 2016 . - 130 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-621-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199818

- 16 -

СД/3/С 31ЦБ а 21234

Селени, Иван

   Бедност и социална структура в преходните общества. Първото десетилетие на посткомунизма : Моногр. / Иван Селени . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 316 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 153 - 158 Паралелен текс на англ. ез.

   ISBN 978-954-92776-9-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199878

- 17 -

СД/3/С 56ЦБ б 96485

Спенсър, Хърбърт

   Начала на органичната социология : Избрани страници от петтомника Началата на социологията / Хърбърт Спенсър ; Прев. от англ. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 336 с. ; 22 см . -  (Философия и човек)

   Библиогр. с. 315 - 332

   ISBN 978-954-09-0791-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199806

- 18 -

СД/3/С 75ЦБ б 97133

Стендинг, Гай

   Прекариатът - новата опасна класа : Моногр. / Гай Стендинг ; Прев. Атанас И. Владиков . - София : Труд и право, 2013 . - 396 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 388 - 395

   ISBN 978-954-608-203-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199802

- 19 -

СД/3/Т 75ЦБ а 21140

Торебланка, Хосе Игнасио

   Кой управлява Европа. Да изградим наново демокрацията, да спечелим повторно гражданите / Хосе Игнасио Торебланка ; Прев. от исп. Теодора Цанкова . - София : Критика и Хуманизъм, 2015 . - 200 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 189 - 197

   ISBN 978-954-587-197-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199804

- 20 -

СД/3/У 38ЦБ б 97141

Уилкинсън, Ричард

   Патология на неравенството : защо равенството прави обществата по-силни : Моногр. / Ричард Уилкинсън, Кейт Пикет ; Прев. от англ. Драгомир Тачев . - София : Изток-Запад, 2014 . - 408 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 371 - 407

   ISBN 978-619-152-384-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199792

- 21 -

СД/3/Ч 94ЦБ б 97137

Чужденецът и всекидневието  : Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев /  Състав. Деян Деянов и др . - София : Нов български университет, 2013 . - 640 с. ; 22 см

   Био-библиогр. с. 620 -228

   ISBN 978-954-535-748-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199797

Математика. Естествени науки(5)

- 22 -

СД/51/В 95ЦБ в 21848

Вълчанов, Николай Любомиров и др.

   Съвременни математически методи за компютърни пресмятания : Ч. 1 - / Николай Любомиров Вълчанов, Михаил Михайлов Константинов . - 2. доп. изд. . - София, 2006 . -  (Студии на БИАП. Математически науки)

   Изд. Фондация "Български институт за анализи и проучвания". - Библиогр. с. 276

   Ч. 1. Основи на компютърните пресмятания. Числено диференциране и интегриране . - 2006 . - 276 с.

   

  

Сист. No: 199884

- 23 -

СД/51/J19ЦБ б 97125

Jain, Shailendra

   Modeling and Simulation Using MATLAB - Simulink / Shailendra Jain . - 2. ed. . - Natick : John Wiley & Sons, 2015 . - ХХІІ, 696 p. : ill. ; 24 cm + CD ROM

   

   ISBN 978-81-265-5197-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199866

- 24 -

СД/53/K92ЦБ б 97048

Kuna, Meinhard

   Finite Elements in Fracture Mechanics. Theory - Numerics - Applications : Monogr. / Meinhard Kuna . - Dordrecht : Springer, 2013 . - XXVI, 448 p. : ill. ; 23 cm . -  (Solid Mechanics and Its Applications ; 201)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-94-007-6679-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199838

- 25 -

СД/51/T11ЦБ б 97126

Tabatabaian, Mehrzad

   COMSOL for Engineering / Mehrzad Tabatabaian . - Dulles : Mercury Learning and Information, 2014 . - XIV, 252 p. : ill. ; 24 cm + CD ROM

   Bibliogr. p. 238 - 244

   ISBN 978-1-938549-53-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199865

Астрономия. Геодезия(52)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

- 26 -

СД/52/К 50ЦБ ГIV 326

Кендерова, Стоянка и др.

   Българските земи в средновековната арабописмена картографска традиция (ІХ - ХІV век) : Албум / Стоянка Кендерова, Атанас Стаматов, Димитър Стоименов . - София : ТанграТанНакРа, 2011 . - 336 с. : карти ; 30 см

   В албума има паралелен текст на англ. ез. - Библиогр. с. 295 - 297 Показалци с. 309 - 330

   ISBN 978-954-378-076-1 

  

Сист. No: 199823

- 27 -

ЦБ ДВ 2109 

Микренска-Чернева, Кристина Огнянова

   Модел на геопространствени данни : Дис. / Кристина Огнянова Микренска-Чернева ; Науч. конс. Бано Петров Банов . - София : УАСГ, 2015 . - 179 л. : табл., фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 68 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факултет кат. Геодезия и геоинформатика . - Библиогр. л. 180 - 184

 съдържание 

Сист. No: 206265

- 28 -

ЦБ ДВ 2111 

Найденов, Николай Симеонов

   Картографски методи в навигацията : Дис. / Николай Симеонов Найденов ; Науч. конс. Станислав Василев . - София, 2015 . - 191 л. : фиг., табл., прилож. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 62 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факултет кат. "Фотограметрия и картография". - Библиогр. л. 178 - 186

 съдържание 

Сист. No: 199897

- 29 -

ЦБ ДВ 2115 

Славова, Таня Веселинова

   Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи : Дис. / Таня Веселинова Славова ; Науч. рък. Славейко Господинов Господинов . - София, 2016 . - 234 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 52 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. Кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л.142 - 150

 съдържание 

Сист. No: 199863

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

- 30 -

Ч/624/Г 22ЦБ б 97098

Ганчева, Росица

   Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия : Учебник / Росица Ганчева . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : УАСГ, 2013 . - VІ, 422 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с.406 - 421

   ISBN 978-954-724-055-1 

  

Сист. No: 199920

- 31 -

Cб 210, ЦБ б 97095, Ч/624/Д 60 

Димов, Димитър Генчев

   Обследване и изпитване на строителни конструкции и мостове : Учебник / Димитър Генчев Димов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : DL & M, 2016 . - 214 с. : ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 204 - 207

   ISBN 978-954-90617-5-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199907

- 32 -

СД/624/Л 58ЦБ б 97120

Лилкова-Маркова, Светлана Велкова

   Устойчивост на конструктивни елементи с променливо напречно сечение : Моногр. / Светлана Велкова Лилкова-Маркова . - София : АВС Техника, 2014 . - 136 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 123 - 136

   ISBN 978-954-8873-96-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199879

- 33 -

ЦБ ДВ 2113 

Миташев, Димитър Петров

   Статичен и динамичен анализ на равнинни системи от въжета : Дис. / Димитър Петров Миташев ; Науч. конс. Светлана Велкова Лилкова-Маркова . - София, 2015 . - 202 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 56 с.

   Дис....защ. при УАСГ кат. "Техническа механика". - Библиогр. л. 196 - 202

 съдържание 

Сист. No: 199890

- 34 -

Ч/624/О 23ЦБ в 21836

Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения  : Курсови протоколи / Димитър Паничков и др . - София : УАСГ, 2014 . - 64 с. : черт., формули, графики ; 30 см

   Библиогр. с. 64

  

Сист. No: 199921

- 35 -

ЦБ ДВ 2110 

Райков, Станислав Радославов

   Изследване на поведението на открити бази на стоманени колони при поемането на срязващи сили чрез анкерни болтове : Дис. / Станислав Радославов Райков ; Науч. конс. Георги Хараламбиев Линков . - София : УАСГ, 2015 . - 208 с. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 76 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Метални, дървени и пластмасови конструкции". - Библиогр. с. 199 - 207

 съдържание 

Сист. No: 199898

- 36 -

СД/624/D78ЦБ б 97114

Dowling, Norman E.

   Mechanical Behavior of Materials. Engineering Methods for Deformation, Fracture and Fatigue : Monogr. / Norman E. Dowling . - 4. ed. . - Boston : Pearson, 2013 . - 958 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 920 - 932

   ISBN 978-0-273-76455-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199915

- 37 -

СД/624/E68ЦБ в 21842

Erklaeuterungen und Beispiele zur DAfStb-Richtlinie "Verstaerken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung"

   Erlaeuterungen und Beispiele zur DAfStb-Richtlinie "Verstaerken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung" : Monogr. . - Berlin : Beuth Verlag, 2013 . - 140 p. : ill. ; 30 cm . -  (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton ; Heft 595)

   Bibliogr. p. 120 - 124

   ISBN 978-3-410-65245-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199919

Железопътно строителство. Пътно строителство(625)

- 38 -

СД/624/I34ЦБ в 21844

Idelberger, Klaus

   The World of Footbridges. From the Utilitarian to the Spectacular : Monogr. / Klaus Idelberger . - Berlin : Ernst & Sohn, 2011 . - 184 p. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 182 - 183

   ISBN 978-3-433-02943-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199909

- 39 -

СД/624/K30ЦБ в 21845

Keil, Andreas

   Pedestrian Bridges. Ramps. Walkways. Structures : Monogr. / Andreas Keil . - Munich : Ed. Detail, 2013 . - 112 p. : ill. ; 30 cm . -  (DETAIL Practice)

   Bibliogr. p. 110

   ISBN 978-3920034-91-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199908

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

- 40 -

Cа 108, ЦБ а 21230, Ч/631/П 35 

Пенков, Марин Добрев

   Ръководство по почвознание / Марин Добрев Пенков . - София, 2004 . - 276 с. : с ил. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199901

- 41 -

Cб 202ЦБ б 97117

Пенков, Марин Добрев

   Избор на най-подходящи земи за отглеждане на лозя, овощни и полски земеделски култури в България : Учебно помагало / Марин Добрев Пенков . - София, 2005 . - 216 с. ; ил. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199902

- 42 -

Cб 203ЦБ б 97096

Пенков, Марин Добрев

   Избор на място, създаване и отглеждане на лозя : Моногр. / Марин Добрев Пенков . - София, 2003 . - 252 с. : ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 246 - 247

 корица | съдържание 

Сист. No: 199903

- 43 -

Cб 201ЦБ а 21229

Пенков, Марин Добрев

   Избор на подходящи земи за отглеждане на полски култури : Моногр. / Марин Добрев Пенков . - София, 2003 . - 106 с. : ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 101

 съдържание 

Сист. No: 199904

- 44 -

Cб 204ЦБ б 97116

Пенков, Марин Добрев

   Най-ценните сортове лози и лозови подложки за създаване на модерни и ефективни лозя в България : Моногр. / Марин Добрев Пенков . - София : Пони, 2008 . - 160 с. : ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9467-22-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199905

- 45 -

Cа 100ЦБ а 21228

Пенков, Марин и др.

   Избор на място (месторастене), създаване и отглеждане на малинови насаждения : Моногр. / Марин Пенков, Йорданка Станчева . - София, 2004 . - 88 с. : табл. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199906

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 46 -

СД/69/А 75ЦБ б 97131

Антонова, Катя

   Влияние на стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз върху българския строителен сектор (на примера на строителни предприятия от Североизточния и Югоизточния район) : Моногр. / Катя Антонова . - Варна : Стено, 2015 . - 198 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 192 - 197

   ISBN 978-954-449-829-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199820

- 47 -

ЦБ ДВ 2108 

Николов, Александър Николаев

   Геополимери на основа естествен зеолит за приложение в строителството. Състав, структура, свойства : Дис. / Александър Николаев Николов ; Науч. рък. Иван Ростовски . - София : УАСГ, 2015 . - 185 л. : с ил., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 36

   Дис... защ. при УАСГ. Строителен факултет кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. л. 174 - 184

 съдържание 

Сист. No: 206264

- 48 -

ЦБ б 97143, Ч/69/Н 86 

Нови технологии за производството на строителни тухли и блокове без изпичане  : Моногр. / Александър Ленчев и др . - София : Везни - 4, 2015 . - 174 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-954-9977-67-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199790

- 49 -

Ч/69/П 47ЦБ б 97144

Петров, Богомил Веселинов

   Възстановяване на строителни конструкции под вода : Моногр. : Ч. 1 - / Богомил Веселинов Петров . - София, 2016 - . - 23 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-619-7009-08-8 

   Ч. 1 . - 2016 . - 593 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199789

- 50 -

ЦБ б 97118 

Стефанов, Георги

   Половин век висше техническо образование по архитектура, строително инженерство и геодезия : Исторически обзор / Георги Стефанов . - София : УАСГ, 1992 . - 44 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 199893

- 51 -

СД/69/С 87ЦБ б 96400

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сборник с доклади от 30-та юбилейна международна научно-практическа конференция - ноември 2015 г. /  Ред. Пламен Илиев . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 524 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след всеки доклад Резюмета на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 199821

- 52 -

СД/69/A84ЦБ б 97115

Ashby, Michael F. et al.

   Materials and Sustainable Development : Monogr / Michael F. Ashby, Didac F. Balas, Jordi S. Coral . - Amsterdam : Elsevier, 2016 . - XIV, 312 p. ; ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 301

   ISBN 978-0-08100176-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199913

- 53 -

ЦБ ДБ 8911 

Gyoergy, Gajari

   Modellierung bleibender Verformungen des Asphalts mit einem hypoplastischen Stoffgesetz der Bodenmechanik : Diss. / Gajari Gyoergy . - Dresden, 2012 . - 256 p. : ill. ; 22 cm

   Diss. zur...vorgelegt bei der Techn. Bauingenieurwesen Fak. fuer Strassenbau. - Bibliogr. p. 178 - 182

  

Сист. No: 199886

- 54 -

ЦБ ДБ 8912 

Lieboldt, Matthias

   Transport von Fluessigkeiten und Gasen in Textilbeton : Diss. / Matthias Lieboldt ; Gutachter V. Mechtcherine, Hans-Wolf Reinhardt . - Drezden, 2012 . - XII, 196 p. : ill. ; 24 cm . -  (Schriftenreihe des Institutes fuer Baustoffe ; Heft 2012/1)

   Diss. zur...vorgelegt bei der Fak. Bauingenieurwesen der Techn. Univ. Drezden. - Bibliogr. p. 157 -170

  

Сист. No: 199885

- 55 -

СД/69/P50ЦБ в 21841

Peters, Sascha

   Material Revolution Sustainable and Multi-Purpose Materials for Design and Architecture : Monogr. / Sascha Peters . - Basel : Birkhauser Verlag, 2011 . - 208 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 205 -207

   ISBN 978-3-0346-0663-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199952

Изкуство(7)

- 56 -

СД/7/А 22ЦБ б 97119

Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства  : Сборник /  Състав. Михаил Мелтев, Надежда Маринчевска . - София : Институт за изследване на изкуствата, 2014 . - 176 с. : с ил. ; 22 см

   Резюмета на англ. ез.

   ISBN 978-954-8594-50-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199880

- 57 -

СД/7/А 64ЦБ в 21852

Ангелов, Валентин

   Сецесионът в България : Моногр. / Валентин Ангелов . - София : Труд, 2016 . - 228 с. : с ил. ; 27 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-954-398-425-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199825

- 58 -

СД/7/М 12ЦБ б 97129

Мавродинов, Никола

   Старобългарското изкуство. ХІІ - ХІІІ в. : Моногр. / Никола Мавродинов . - София : Изток-Запад, 2016 . - 209 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 197 - 201

   ISBN 978-619-152-804-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199826

- 59 -

ЦБ ДВ 2116 

Цветков, Камен Тодоров

   Нефигуративната скулптура в Европа от епохата на модернизма и нейните проекции в българската скулптура през последните пет десетилетия : Дис. / Камен Тодоров Цветков ; Науч. рък. Валентин Савчев . - София, 2015 . - 202 л. : ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис....защ. при Нов български университет Департамент "Изящни изкуства". - Библиогр. л. 109 - 113

 съдържание 

Сист. No: 199862

- 60 -

СД/7/Ш 58ЦБ а 21233

60 години изкуствознание в БАН  : Юбилейна конференция. София, 2008, 11-12 декември : Сборник доклади /  Ред. Клер Леви, Николай Бошев . - София : Институт по изкуствознание, 2009 . - 264 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след всеки доклад Резюмета на англ. ез.

   ISBN 978-954-8594-20-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199881

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 61 -

СД/9/В 24ЦБ б 97127

Василев, Йордан

   История на булевардите, улиците и площадите в София : Напомняне с текст и снимки / Йордан Василев . - София : ТИХ-ИВЕЛ, 2013 . - 184 с. : с ил. ; 23 см

   Паралелен текст на англ. ез. Азбучен показалец с. 182

   ISBN 978-954-9310-23-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199828

- 62 -

СД/9/В 40ЦБ б 97128

Велинова, Зорница и др.

   София и балканската модерност. Белград. София. Заграб. Любляна. Сараево (1878-1914) : Моногр. / Зорница Велинова, Ивайло Начев . - София : Рива, 2016 . - 368 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 365 - 367

   ISBN 978-954-320-540-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199827

- 63 -

ЦБ ДВ 2117 

Златинова - Павлова, Венета

   Урбанистични трансформации на ж. п. ареалите в големите градове на България : Дис. / Венета Златинова - Павлова ; Науч. рък. Веселина Троева . - София, 2015 . - ІХ, 247 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 42 с.

   Дис....заш. при УАСГ Архитектурен фак. Кат."Градоустройство". - Библиогр. л. 211- 219

 съдържание 

Сист. No: 199861

- 64 -

Ч/71/К 16ЦБ б 97130

Калинков, Константин С.

   Урбанизационен икономикс : Учебник / Константин С. Калинков . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 330 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 325 - 329

   ISBN 978-954-21-0811-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199822

Архитектура(72)

- 65 -

СД/72/А 90ЦБ в 21850

Архитектура, строителство - съвременност  : Научно-приложна конференция с международно участие. ІV. Варна, 2007, 31 май-2 юни . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2008 . - 520 с. ; 30 см

   Библиогр. след всеки доклад

   ISBN 978-954-9430-32-5 

  

Сист. No: 199876

- 66 -

ЦБ ДВ 2114 

Даскалова-Иванова, Цветелина Тодорова

   Проблеми на проектирането на офис сгради в България. Архитектурни-планировъчни особености : Дис. / Цветелина Тодорова Даскалова-Иванова ; Науч. конс. Жеко Тилев . - София, 2015 . - 184 л. : табл., схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат 32 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Технология на архитектурата". - Библиогр. л.135 - 139

 съдържание 

Сист. No: 199872

- 67 -

ЦБ ГI 253 

Изчезващите къщи/Хубавите къщи.2007-2008-2009  : Албум /  Куратор Станчо Веков . - Варна . - 28 с. ; 20 см . -  (Национална кампания Наследство в риск)

   Изд. Съюз на архитектите в България. Дружество Варна

  

Сист. No: 199894

- 68 -

ЦБ ДВ 2112 

Михайлов, Пламен Тончев

   Съвременни решения на връзката между интериора и двора при еднофамилната къща : Дис. / Пламен Тончев Михайлов ; Науч. конс. Боряна Генова . - София, 2015 . - 154 л. : фиг., изобр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с.

   Дис....защ. при УАСГ Архитектурен фак. кат."Жилищни сгради". - Библиогр. л. 152 - 154

 съдържание 

Сист. No: 199896

- 69 -

ЦБ в 21847 

Обзорна информация на Националния институт за паметниците на културата  /  Гл. ред. Анастасия Константинова . - София, 1986 . - 40 с. : ил. ; 30 см

   Изд. Комитет за култура Държавно обединение "Културно-историческо наследсво". - Библиогр. с. 36

 корица | съдържание 

Сист. No: 199892

- 70 -

СД/72/Р 94ЦБ а 21227

Русев, Руси Ст.

   Пособие в помощ на проектанта и строителя на православния храм / Руси Ст. Русев . - София, 2014 . - 300 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. Енорийски издателски център при храм "Св.св. Кирил и Методий". - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-8312-17-2 

  

Сист. No: 199918

- 71 -

СД/72/С 18ЦБ а 21238

Сандев, Коста Владимиров

   Льо Корбюзие и Борис Пастернак за големия модерен град : Фрагменти / Коста Владимиров Сандев . - Благоевград : Смилков, 2015 . - 144 с. ; 20 см . -  (Архитектура за хуманитарии ; Кн. 1.)

   Библиогр. с. 111 - 116 Именен показалец с. 123 - 128

   ISBN 978-619-90384-2-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199829

- 72 -

Cв 107ЦБ в 21849

Сиврев, Любен Я. и др.

   Кухнята в промишлените предприятия и територии : Моногр. / Любен Я. Сиврев, Цветан Симеонов, Борислава Манчева . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 252 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 251

   ISBN 978-954-715-627-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199877

- 73 -

СД/72/С 69ЦБ б 97099

Станишев, Георгий

   Архитектурни теории в монолози 1985 - 2015 : Моногр. / Георгий Станишев ; Науч. ред. Мария Диамандиева . - София : Изток-Запад, 2016 . - 336 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. от публикации на автора с. 326 - 331

   ISBN 978-619-152-807-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199830

- 74 -

СД/72/Ш 96ЦБ в 21853

Шукеров, Петър и др.

   Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи : Моногр. / Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов . - София : Климент Охридски, 2015 . - 304 с. : снимки ; 30 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-954-07-3961-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199824

- 75 -

СД/72/С 77ЦБ а 21239

140 години от рождението на архитект Пенчо Койчев  : Сборник /  Състав. Мария Николова Давчева, Стела Ташева . - София : БАН, 2016 . - 21 с. : снимки ; 19 см

   

   ISBN 978-954-8594-59-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199819

- 76 -

СД/72/B51ЦБ б 97082

Bertolini, Luca et al.

   Cities on Rails. The redevelopment of railway station areas : Monogr. / Luca Bertolini, Tejo Spit . - London : Taylor & Francis, 1998 . - XII, 236 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 221 - 227

   ISBN 0 419 22760 1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199911

- 77 -

СД/72/E26ЦБ в 21843

Edwards, Brian

   The Modern Station. New approaches to railway architecture : Monogr. / Brian Edwards . - London : Taylor & Francis, 1997 . - XII, 186 p. ; 30 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 0 419 19680 3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199910

- 78 -

СД/72/S31ЦБ б 97121

Schettina, Martina

   Location Book. Pleasure, Culture & Lifestyle: Discovering Vienna's Gretzel with Prominent Guides / Martina Schettina . - 2. upd. ed. . - Vienna : Bohmann Verlag, 2014 . - 168 p. : ill. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-99015-038-2 

  

Сист. No: 199875

- 79 -

СД/72/S83ЦБ б 97122

Sternthal, Barbara

   Ring Book Vienna's Magnificent Boulevard: A Total Work of Art / Barbara Sternthal . - Vienna : Bohmann Verlag, 2015 . - 168 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 166

   ISBN 978-3-99015-046-7 

  

Сист. No: 199874

- 80 -

СД/72/W67ЦБ в 21851

Wieser, Wolfgang

   Vienna City Hall. History & Society, Architecture & Anecdotes : Monogr. / Wolfgang Wieser . - Vienna : Bohmann Verlag, 2011 . - 128 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 126

  

Сист. No: 199873


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Валентин 57 
Ангелов, Росен 17 
Антонова, Катя 46 
Банов, Бано Петров 27 
Бек, Улрих 4 
Бошев, Николай 60 
Вале, Гийом 5 
Василев, Йордан 61 
Василев, Станислав 28 
Веков, Станчо 67 
Велинова, Зорница 62 
Владиков, Атанас И. 18 
Вълчанов, Николай Любомиров 22 
Ганчева, Росица 30 
Генова, Боряна 68 
Господинов, Славейко Господинов 29 
Давчева, Мария Николова 75 
Даскалова-Иванова, Цветелина Тодорова 66 
Деянов, Деян 21 
Диамандиева, Мария 73 
Димов, Димитър Генчев 31 
Еленкова, Анета 7 8 14 
Зимел, Георг 9 
Златинова - Павлова, Венета 63 
Илиев, Пламен 51 
Йотковска, Росица 2 
Калинков, Константин С. 64 
Карамелска, Теодора 9 
Кендерова, Стоянка 26 
Койчев, Пенчо 75 
Константинов, Михаил Михайлов 22 
Константинова, Анастасия 69 
Кръстева-Благоева, Евгения 6 
Леви, Клер 60 
Леви-Строс, Клод 10 11 
Ленчев, Александър 48 
Лилкова-Маркова, Светлана Велкова 32 33 
Линков, Георги Хараламбиев 35 
Лисман, Конрад Паул 2 
Мавродинов, Никола 58 
Манолов, Георги Любенов 12 
Манчева, Борислава 72 
Маринчевска, Надежда 56 
Мелтев, Михаил 56 
Микренска-Чернева, Кристина Огнянова 27 
Миташев, Димитър Петров 33 
Михайлов, Димитър 74 
Михайлов, Пламен Тончев 68 
Муф, Шантал 13 
Найденов, Николай Симеонов 28 
Начев, Ивайло 62 
Николов, Александър Николаев 47 
Паничков, Димитър 34 
Патев, Иван 74 
Пенков, Марин 45 
Пенков, Марин Добрев 40 41 42 43 44 
Петров, Богомил 48 
Петров, Богомил Веселинов 49 
Пикет, Кейт 20 
Райков, Станислав Радославов 35 
Ракарова, Събина 14 
Рибов, Манол Н. 15 
Ростовски, Иван 47 
Русев, Руси Ст. 70 
Савчев, Валентин 59 
Сандев, Коста Владимиров 71 
Селени, Иван 16 
Сиврев, Любен Я. 72 
Симеонов, Цветан 72 
Славова, Таня Веселинова 29 
Спенсър, Хърбърт 17 
Стаматов, Атанас 26 
Станишев, Георгий 73 
Станоева, Елица 13 
Станчева, Йорданка 45 
Стендинг, Гай 18 
Стефанов, Георги 50 
Стоименов, Димитър 26 
Тачев, Драгомир 20 
Ташева, Стела 75 
Тилев, Жеко 66 
Торебланка, Хосе Игнасио 19 
Троева, Веселина 63 
Уилкинсън, Ричард 20 
Цанкова, Теодора 19 
Цветков, Камен Тодоров 59 
Шукеров, Петър 74 
Янакиев, Александър 3 
Ashby, Michael F. 52 
Balas, Didac F. 52 
Bertolini, Luca 76 
Coral, Jordi S. 52 
Dowling, Norman E. 36 
Edwards, Brian 77 
Gyoergy, Gajari 53 
Idelberger, Klaus 38 
Jain, Shailendra 23 
Keil, Andreas 39 
Kuna, Meinhard 24 
Lieboldt, Matthias 54 
Mechtcherine, V. 54 
Peters, Sascha 55 
Reinhardt , Hans-Wolf 54 
Schettina, Martina 78 
Spit, Tejo 76 
Sternthal, Barbara 79 
Tabatabaian, Mehrzad 25 
Wieser, Wolfgang 80 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства 56 
Андрей Ляпчев. Изкуство, култура, политика 3 
Архитектура, строителство - съвременност 65 
Архитектурни теории в монолози 1985 - 2015 73 
Бедност и социална структура в преходните общества. Първото десетилетие на посткомунизма 16 
Българските земи в средновековната арабописмена картографска традиция (ІХ - ХІV век) 26 
Визия за бъдещето на библиотеките в България 1 
Висшето образование - нови проблеми, нови решения 15 
Влияние на стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз върху българския строителен сектор (на примера на строителни предприятия от Североизточния и Югоизточния район) 46 
Вселената на предметите : за естетиката на всекидневното 2 
Всичко за продан: Консумативната култура в България 6 
Възстановяване на строителни конструкции под вода 49 
Геополимери на основа естествен зеолит за приложение в строителството. Състав, структура, свойства 47 
Демократическият парадокс 13 
Динамичните възможности на фирмата 7 
Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи 74 
Избор на място (месторастене), създаване и отглеждане на малинови насаждения 45 
Избор на място, създаване и отглеждане на лозя 42 
Избор на най-подходящи земи за отглеждане на лозя, овощни и полски земеделски култури в България 41 
Избор на подходящи земи за отглеждане на полски култури 43 
Избори и избирателни системи 12 
Изследване на поведението на открити бази на стоманени колони при поемането на срязващи сили чрез анкерни болтове 35 
Изчезващите къщи/Хубавите къщи.2007-2008-2009 67 
История на булевардите, улиците и площадите в София 61 
Картографски методи в навигацията 28 
Кой управлява Европа. Да изградим наново демокрацията, да спечелим повторно гражданите 19 
Кухнята в промишлените предприятия и територии 72 
Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи 29 
Льо Корбюзие и Борис Пастернак за големия модерен град 71 
Малък наръчник по социология за икономисти 5 
Модел на геопространствени данни 27 
Най-ценните сортове лози и лозови подложки за създаване на модерни и ефективни лозя в България 44 
Начала на органичната социология 17 
Нефигуративната скулптура в Европа от епохата на модернизма и нейните проекции в българската скулптура през последните пет десетилетия 59 
Нови технологии за производството на строителни тухли и блокове без изпичане 48 
Обзорна информация на Националния институт за паметниците на културата 69 
Обследване и изпитване на строителни конструкции и мостове 31 
Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения 34 
Патология на неравенството : защо равенството прави обществата по-силни 20 
Половин век висше техническо образование по архитектура, строително инженерство и геодезия 50 
Пособие в помощ на проектанта и строителя на православния храм 70 
Прекариатът - новата опасна класа 18 
Проблеми на проектирането на офис сгради в България. Архитектурни-планировъчни особености 66 
Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия 30 
Пътеводител за изследване на пазара и фирменото поведение 8 
Пътеводител по икономика за мениджъри 14 
Рисковото общество : по пътя към една друга модерност 4 
Ръководство по почвознание 40 
Сецесионът в България 57 
София и балканската модерност. Белград. София. Заграб. Любляна. Сараево (1878-1914) 62 
Старобългарското изкуство. ХІІ - ХІІІ в. 58 
Статичен и динамичен анализ на равнинни системи от въжета 33 
Строително предприемачество и недвижима собственост 51 
Структурална антропология 10 11 
Съвременни математически методи за компютърни пресмятания 22 
Съвременни решения на връзката между интериора и двора при еднофамилната къща 68 
Урбанизационен икономикс 64 
Урбанистични трансформации на ж. п. ареалите в големите градове на България 63 
Устойчивост на конструктивни елементи с променливо напречно сечение 32 
Фрагментарният характер на живота 9 
Чужденецът и всекидневието 21 
140 години от рождението на архитект Пенчо Койчев 75 
60 години изкуствознание в БАН 60 
Cities on Rails. The redevelopment of railway station areas 76 
COMSOL for Engineering 25 
Erlaeuterungen und Beispiele zur DAfStb-Richtlinie "Verstaerken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung" 37 
Finite Elements in Fracture Mechanics. Theory - Numerics - Applications 24 
Location Book. Pleasure, Culture & Lifestyle: Discovering Vienna's Gretzel with Prominent Guides 78 
Material Revolution Sustainable and Multi-Purpose Materials for Design and Architecture 55 
Materials and Sustainable Development 52 
Mechanical Behavior of Materials. Engineering Methods for Deformation, Fracture and Fatigue 36 
Modeling and Simulation Using MATLAB - Simulink 23 
Modellierung bleibender Verformungen des Asphalts mit einem hypoplastischen Stoffgesetz der Bodenmechanik 53 
Pedestrian Bridges. Ramps. Walkways. Structures 39 
Ring Book Vienna's Magnificent Boulevard: A Total Work of Art 79 
The Modern Station. New approaches to railway architecture 77 
The World of Footbridges. From the Utilitarian to the Spectacular 38 
Transport von Fluessigkeiten und Gasen in Textilbeton 54 
Vienna City Hall. History & Society, Architecture & Anecdotes 80 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авторско право 56 
Архитектура 71 73 75 78 79 80 
Архитектура - материали от конференции 65 
Архитектура, църковна - България 58 70 74 
Бетон - като строителен материал 49 
Библиотекознание - конференции 1 
Бит - философия 2 
Гари, железопътни 76 77 
Гравиметрия, геодезическа - дисертации 29 
Градове - икономическо развитие - учебници за ВУЗ 64 
Градоустройство - дисертации 63 
Демокрация 13 
Дисертации 27 28 29 33 35 47 53 54 59 63 66 68 
Естетика 2 
Железопътно строителство - дисертации 63 
Жилищни сгради - архитектура - дисертации 68 
Земна механика - дисертации 53 
Избирателни системи 12 
Изкуство 56 
Изкуство - история 60 
Изкуство - история - на България 58 
Изкуство - стилове 57 
Картография 26 
Картография - в навигацията - дисертации 28 
Картография - дисертации 27 
Класи, обществени - социология 18 
Културно-историческо наследство 69 
Кухни, обществени - проектиране 72 
Мениджмънт 7 8 14 
Механика, строителна 36 
Механика, строителна - дисертации 54 
Механика, строителна - учебници за ВУЗ 30 34 
Механика, техническа 24 32 
Мостове 38 39 
Недвижима собственост - стойност - материали от конференци 51 
Образование - организация 15 
Общество - в цялост 4 5 16 20 
Общество - глобализация 19 
Общество - социология 17 
Офиси - проектиране - дисертации 66 
Пазар 8 
Политика 13 
Политици, български - дейност 3 
Почвознание - учебници за ВУЗ 40 
Програмиране - ръководства 23 25 
Програмиране, математическо 22 
Растения, селскостопански 43 
Селско стопанство 41 45 
Скулптура - дисертации 59 
София - история, градоустройство, архитектура 61 62 
Социология 5 6 9 10 11 21 
Стоманобетон - строителен материал 37 
Строителна механика - дисертации 33 
Строителни конструкции - изчисляване - учебници за ВУЗ 31 
Строителни конструкции, стоманени - дисертации 35 
Строителни конструкции, стоманобетонни 37 49 
Строителни материали 48 52 
Строителни материали - в архитектурата 55 
Строителни материали - дисертации 47 53 54 
Строителство - икономика - материали от конференции 51 
Строителство - икономика и организация 46 
Съпротивление на материалите 32 
Управление и организация - на предприятията 7 14 
Урбанизъм - учебници за ВУЗ 64 
Устойчиво развитие 52 
Учебници 31 40 
Човек - произход 10 11 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 56 
аномалия Буге 29 
антропология 10 11 
антропология, културна 6 
архитектурно проектиране 66 
асфалт 53 
Атинска харта 64 
бетон 49 54 
биоматериали 55 
бит 2 
болтове, анкерни 35 
вар 48 
Виена 78 79 80 
висше образование 15 
висящи конструкции 33 
въжета 33 
гари, железопътни 63 76 77 
геополимери 47 
геопространствени данни 27 
гипс 48 
ГИС 27 
глини 48 
глобализация 4 13 
гравиметрични измервания 29 
градове - управление 64 
градски формации 64 
демокрация 13 
денизени 18 
деформации на материалите 36 
динамични възможности 7 
Европейски съюз 19 46 
естетика 2 
железници 63 
жилищни сгради 68 
земна механика 53 
зеолит 47 
избирателни системи 12 
избирателно право 12 
изкуство 60 
интелектуална собственост 56 
интериор 68 
история на България 74 
кадастър 27 
карти 26 
картографски знаци 28 
колони 32 35 
конкурентни предимства 8 
култура, консумативна 6 
културно-историческо наследство 69 
кухни 72 
линеарен град 64 
маршрути, евакуационни 28 
метод на крайните елементи 24 
механика на разрушението 24 
механика на течности и газове 54 
механика, строителна 33 
миграция 18 
минерали 40 
многофунционални материали 55 
навигационни карти 28 
недвижими имоти 27 
неравенство 20 
нефигуративна скулптура 59 
обществен живот 20 
обществени сгради 72 
общество 17 19 
овощарство 44 45 
олекотени конструкции 55 
организация и управление - на фирмата 7 
офиси 66 
пазар 14 
пазарна структура 8 
пасарелки 38 
печалба 14 
пешеходни мостове 38 39 
пешеходни пътеки 39 
пещери 29 
планиране на населени места 63 
плурализъм 13 
подземни кухини 29 
политически партии 12 
почвени карти 40 
почви 40 
прекариат 18 
природна среда 68 
програмиране 22 
равенство 20 
равнинни системи 33 
разрушаване на материалите 36 
рампи 39 
рециклирани материали 55 
рисково общество 4 
семейство 4 
Сецесион 57 
скали 40 
София 61 62 
социална еволюция 17 
социални класи 18 
социално неравенство 4 
социологически категории 5 
социология 5 10 11 17 
старобългарско изкуство 58 
стоманобетонни конструкции 37 
стратегическо поведение 8 
строителна механика 36 
строителни конструкции 31 
строителни конструкции, стоманобетонни 49 
строителни материали 37 52 
строителство 46 
съпротивление на материалите 24 
труд 18 
УАСГ 50 
умора на материалите 36 
устойчиво развитие 46 
устойчивост на строителните конструкции 32 
философия 2 
храмове 70 
храмово строителство 74 
ценообразуване 14 
църкви 74 
църковна архитектура 58 70 
човек 10 11 
MATLAB 23