ДИСЕРТАЦИИ

Общ отдел

Философия (1)

Религия. Атеизъм (2)

Обществени науки (3)

Математика. Естествени науки (5)

Геодезия. Топографо-геодезически работи. Фотограметрия. Картография (528)

- 1 -

ЦБ ДВ 2109 

Микренска-Чернева, Кристина Огнянова

   Модел на геопространствени данни : Дис. / Кристина Огнянова Микренска-Чернева ; Науч. конс. Бано Петров Банов . - София : УАСГ, 2015 . - 179 л. : табл., фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 68 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факултет кат. Геодезия и геоинформатика . - Библиогр. л. 180 - 184

 съдържание 

Сист. No: 206265

- 2 -

ЦБ ДВ 2111 

Найденов, Николай Симеонов

   Картографски методи в навигацията : Дис. / Николай Симеонов Найденов ; Науч. конс. Станислав Василев . - София, 2015 . - 191 л. : фиг., табл., прилож. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 62 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факултет кат. "Фотограметрия и картография". - Библиогр. л. 178 - 186

 съдържание 

Сист. No: 199897

- 3 -

ЦБ ДВ 2115 

Славова, Таня Веселинова

   Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи : Дис. / Таня Веселинова Славова ; Науч. рък. Славейко Господинов Господинов . - София, 2016 . - 234 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 52 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. Кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л.142 - 150

 съдържание 

Сист. No: 199863

Приложни науки (6)

Строителна техника. Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство. Тунели. Мост

- 4 -

ЦБ ДВ 2113 

Миташев, Димитър Петров

   Статичен и динамичен анализ на равнинни системи от въжета : Дис. / Димитър Петров Миташев ; Науч. конс. Светлана Велкова Лилкова-Маркова . - София, 2015 . - 202 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 56 с.

   Дис....защ. при УАСГ кат. "Техническа механика". - Библиогр. л. 196 - 202

 съдържание 

Сист. No: 199890

- 5 -

ЦБ ДВ 2110 

Райков, Станислав Радославов

   Изследване на поведението на открити бази на стоманени колони при поемането на срязващи сили чрез анкерни болтове : Дис. / Станислав Радославов Райков ; Науч. конс. Георги Хараламбиев Линков . - София : УАСГ, 2015 . - 208 с. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 76 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Метални, дървени и пластмасови конструкции". - Библиогр. с. 199 - 207

 съдържание 

Сист. No: 199898

- 6 -

ЦБ ДБ 8911 

Gyoergy, Gajari

   Modellierung bleibender Verformungen des Asphalts mit einem hypoplastischen Stoffgesetz der Bodenmechanik : Diss. / Gajari Gyoergy . - Dresden, 2012 . - 256 p. : ill. ; 22 cm

   Diss. zur...vorgelegt bei der Techn. Bauingenieurwesen Fak. fuer Strassenbau. - Bibliogr. p. 178 - 182

  

Сист. No: 199886

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи (69)

- 7 -

ЦБ ДВ 2108 

Николов, Александър Николаев

   Геополимери на основа естествен зеолит за приложение в строителството. Състав, структура, свойства : Дис. / Александър Николаев Николов ; Науч. рък. Иван Ростовски . - София : УАСГ, 2015 . - 185 л. : с ил., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 36

   Дис... защ. при УАСГ. Строителен факултет кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. л. 174 - 184

 съдържание 

Сист. No: 206264

- 8 -

ЦБ ДБ 8912 

Lieboldt, Matthias

   Transport von Fluessigkeiten und Gasen in Textilbeton : Diss. / Matthias Lieboldt ; Gutachter V. Mechtcherine, Hans-Wolf Reinhardt . - Drezden, 2012 . - XII, 196 p. : ill. ; 24 cm . -  (Schriftenreihe des Institutes fuer Baustoffe ; Heft 2012/1)

   Diss. zur...vorgelegt bei der Fak. Bauingenieurwesen der Techn. Univ. Drezden. - Bibliogr. p. 157 -170

  

Сист. No: 199885

Изкуство. Худ. занаяти. Фотография. Развлечения. Спорт. Игри

- 9 -

ЦБ ДВ 2116 

Цветков, Камен Тодоров

   Нефигуративната скулптура в Европа от епохата на модернизма и нейните проекции в българската скулптура през последните пет десетилетия : Дис. / Камен Тодоров Цветков ; Науч. рък. Валентин Савчев . - София, 2015 . - 202 л. : ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис....защ. при Нов български университет Департамент "Изящни изкуства". - Библиогр. л. 109 - 113

 съдържание 

Сист. No: 199862

Планиране на населени места. Градоустройство. Градинска архитектура. Паркове. Ландшафт (71)

- 10 -

ЦБ ДВ 2117 

Златинова - Павлова, Венета

   Урбанистични трансформации на ж. п. ареалите в големите градове на България : Дис. / Венета Златинова - Павлова ; Науч. рък. Веселина Троева . - София, 2015 . - ІХ, 247 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 42 с.

   Дис....заш. при УАСГ Архитектурен фак. Кат."Градоустройство". - Библиогр. л. 211- 219

 съдържание 

Сист. No: 199861

Архитектура (72)

- 11 -

ЦБ ДВ 2114 

Даскалова-Иванова, Цветелина Тодорова

   Проблеми на проектирането на офис сгради в България. Архитектурни-планировъчни особености : Дис. / Цветелина Тодорова Даскалова-Иванова ; Науч. конс. Жеко Тилев . - София, 2015 . - 184 л. : табл., схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат 32 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Технология на архитектурата". - Библиогр. л.135 - 139

 съдържание 

Сист. No: 199872

- 12 -

ЦБ ДВ 2112 

Михайлов, Пламен Тончев

   Съвременни решения на връзката между интериора и двора при еднофамилната къща : Дис. / Пламен Тончев Михайлов ; Науч. конс. Боряна Генова . - София, 2015 . - 154 л. : фиг., изобр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с.

   Дис....защ. при УАСГ Архитектурен фак. кат."Жилищни сгради". - Библиогр. л. 152 - 154

 съдържание 

Сист. No: 199896


 Индекс по АВТОРИ

Банов, Бано Петров 1 
Василев, Станислав 2 
Генова, Боряна 12 
Господинов, Славейко Господинов 3 
Даскалова-Иванова, Цветелина Тодорова 11 
Златинова - Павлова, Венета 10 
Лилкова-Маркова, Светлана Велкова 4 
Линков, Георги Хараламбиев 5 
Микренска-Чернева, Кристина Огнянова 1 
Миташев, Димитър Петров 4 
Михайлов, Пламен Тончев 12 
Найденов, Николай Симеонов 2 
Николов, Александър Николаев 7 
Райков, Станислав Радославов 5 
Ростовски, Иван 7 
Савчев, Валентин 9 
Славова, Таня Веселинова 3 
Тилев, Жеко 11 
Троева, Веселина 10 
Цветков, Камен Тодоров 9 
Gyoergy, Gajari 6 
Lieboldt, Matthias 8 
Mechtcherine, V. 8 
Reinhardt , Hans-Wolf 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Геополимери на основа естествен зеолит за приложение в строителството. Състав, структура, свойства 7 
Изследване на поведението на открити бази на стоманени колони при поемането на срязващи сили чрез анкерни болтове 5 
Картографски методи в навигацията 2 
Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи 3 
Модел на геопространствени данни 1 
Нефигуративната скулптура в Европа от епохата на модернизма и нейните проекции в българската скулптура през последните пет десетилетия 9 
Проблеми на проектирането на офис сгради в България. Архитектурни-планировъчни особености 11 
Статичен и динамичен анализ на равнинни системи от въжета 4 
Съвременни решения на връзката между интериора и двора при еднофамилната къща 12 
Урбанистични трансформации на ж. п. ареалите в големите градове на България 10 
Modellierung bleibender Verformungen des Asphalts mit einem hypoplastischen Stoffgesetz der Bodenmechanik 6 
Transport von Fluessigkeiten und Gasen in Textilbeton 8 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Гравиметрия, геодезическа - дисертации 3 
Градоустройство - дисертации 10 
Дисертации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Железопътно строителство - дисертации 10 
Жилищни сгради - архитектура - дисертации 12 
Земна механика - дисертации 6 
Картография - в навигацията - дисертации 2 
Картография - дисертации 1 
Механика, строителна - дисертации 8 
Офиси - проектиране - дисертации 11 
Скулптура - дисертации 9 
Строителна механика - дисертации 4 
Строителни конструкции, стоманени - дисертации 5 
Строителни материали - дисертации 6 7 8 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аномалия Буге 3 
архитектурно проектиране 11 
асфалт 6 
бетон 8 
болтове, анкерни 5 
висящи конструкции 4 
въжета 4 
гари, железопътни 10 
геополимери 7 
геопространствени данни 1 
ГИС 1 
гравиметрични измервания 3 
железници 10 
жилищни сгради 12 
земна механика 6 
зеолит 7 
интериор 12 
кадастър 1 
картографски знаци 2 
колони 5 
маршрути, евакуационни 2 
механика на течности и газове 8 
механика, строителна 4 
навигационни карти 2 
недвижими имоти 1 
нефигуративна скулптура 9 
офиси 11 
пещери 3 
планиране на населени места 10 
подземни кухини 3 
природна среда 12 
равнинни системи 4