Съдържание

Общ Отдел(0)

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

Математика. Естествени науки(5)

Математика(51)

Астрономия. Геодезия(52)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

Изкуство(7)

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

Архитектура(72)

Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн. Рисуване(74)

Езикознание(8)

География. Биографии. История(9)

История(93/99)

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ