ДИСЕРТАЦИИ юни 2018 - декември 2018

Общ отдел

Философия (1)

Религия. Атеизъм (2)

Обществени науки (3)

Математика. Естествени науки (5)

Геодезия. Топографо-геодезически работи. Фотограметрия. Картография (528)

- 1 -

ЦБ ДВ 2179 

Николова, Мария

   Оптимизирана технология за гравиметрични измервания и тяхната обработка : Дис. / Мария Николова ; Науч. рък. Елена П. Пенева . - София : УАСГ, 2018 . - 147 л. : с ил., формули, черт, табл.. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 123 с.

   Дис. ... защ при УАСГ Геодезически фак. Кат. Висша геодезия Библиогр. л. 143 - 147

  

- 2 -

ЦБ ДВ 2184 

Филипов, Добромир Ганчев

   Спектрални методи за обработка на изображения в цифровата фотограметрия : Дис. / Добромир Ганчев Филипов ; Науч. рък. Нели Димитрова Здравчева . - София . - 140 л. : фиг., табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 90 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ. Геодезически фак. Кат. Фотограметрия и картография. - Библиогр. л.101 - 108

  

Приложни науки (6)

Строителна техника. Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство. Тунели. Мост

- 3 -

ЦБ ДВ 2182 

Петкова, Мария Кирякова

   Организационни, технологични и конструктивни решения за възстановяване и усилване на стоманобетонни сглобяеми конструкции : Дис. / Мария Кирякова Петкова ; Науч. рък. Фантина Рангелова Рангелова, Петър Христов Христов . - София : УАСГ, 2018 . - 206 с. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 56 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ. Строителен фак. Кат Организация и икономика на строителството. - Библиогр. с.125 - 130

  

- 4 -

ЦБ ДВ 2183 

Райчева, Лора Данчева

   Изследване на сеизмичното поведение на вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда : Дис. / Лора Данчева Райчева ; Науч. рък. Цветан Георгиев . - София : УАСГ, 2018 . - 323 с. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 46 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ. Строителен факултет. Кад. Метални, дървени и пластмасови контрукции. - Библиогр. с. 268 - 275

  

- 5 -

ЦБ ДВ 2186 

Kasapova, Krumka

   Human - induced vibrations of footbridges and the impact of human-human interaction : Diss. / Krumka I. Kasapova ; Науч. рък. Dobromir Dinev . - Sofia, 2018 . - 145 p. : ill. ; 30 cm + CD ROM + Summary of thesis 50 p.

   Diss. protected by UACEG. Department of structural mechanics. Faculty of civil engineering. - Bibliogr. p. 140 - 145

  

Железопътно строителство. Пътно строителство (625)

- 6 -

ЦБ ДВ 2185 

Кацаров, Иван Атанасов

   ARSA - нов модел за анализ и оценка на пътната безопасност на кръстовища в градска среда : Дис. / Иван Атанасов Кацаров ; Науч. рък. Румен А. Миланов . - София, 2018 . - VIII, 208 л. : табл. , фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 32 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ. Фак. по трансспортно строителство. Кат. Пътища и транспортни съоръжения. - Библиогр. л. 196 - 202

  

- 7 -

ЦБ ДВ 2180 

Попов, Владимир Пламенов

   Изследване геометричните параметри на железния път : Дис. / Владимир Пламенов Попов ; Науч. рък. Стойо П. Тодоров . - София : УАСГ, 2018 . - 170 л. : табл., диагр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 80 с.

   Дис. .... защ. при УАСГ Фак. по транспортно строителство Кат. Железници. - Библиогр. л.137 - 139

  

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи (69)

- 8 -

ЦБ ДВ 2181 

Желязкова, Веселина Денева

   Планиране на организацията на строителната площадка в урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство : Дис. / Веселина Денева Желязкова ; Науч. рък. Диньо Генчев Динев . - София : УАСГ, 2018 . - 166 л. : ил., схеми, табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 69 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ. Строителен фак. Кат. Организация и икономика на строителството. - Библиогр. л.158 - 162

  

- 9 -

ЦБ ДВ 2188 

Москова-Сунгарска, Галена Илиева

   Фунционално - пространствена оптимизация на соларните енергийни системи : Дис. / Галена Илиева Москова-Сунгарска ; Науч. рък. Йордан Василев Радев . - София . - 115 л. : фиг., табл. ; 30 см

   Дис. ... защ. при УАСГ. Арх. фак. Кат. Промишлени и аграрни сгради. - Библиогр. л.113 - 115

  

Изкуство. Худ. занаяти. Фотография. Развлечения. Спорт. Игри

Архитектура (72)

- 10 -

ЦБ ДВ 2187 

Костова, Тихомира Жорж

   Архитектурни проблеми на форми за обитаване, предназначени за хора лишени от свобода : Дис. / Тихомира Жорж Костова ; Науч. рък. Иван Данов . - София, 2018 . - 174 с. : фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 88 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ. Арх. фак. Кат. Жилищни сгради. - Библиогр. с. 162 - 163

  

Езикознание. Филология (8)

География. Биографии. История (9)

- 11 -

ЦБ ДВ 2189 

Йорданов, Емил Момчилов

   Развитие на жизнена среда с исторически ресурс : Дис. / Емил Момчилов Йорданов ; Науч. конс. Йорданка Иванова Кандулкова . - София, 2018 . - 328 с. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 78 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ. Арх. фак. Кат. История и теория на архитектурата. - Библиогр. с. 326 - 327

  


 Индекс по АВТОРИ

Георгиев, Цветан 4 
Данов, Иван 10 
Динев, Диньо Генчев 8 
Динев, Добромир 5 
Желязкова, Веселина Денева 8 
Здравчева, Нели Димитрова 2 
Йорданов, Емил Момчилов 11 
Кандулкова, Йорданка Иванова 11 
Касапова, Крумка Илиева 5 
Кацаров, Иван Атанасов 6 
Костова, Тихомира Жорж 10 
Миланов, Румен А. 6 
Москова-Сунгарска, Галена Илиева 9 
Николова, Мария 1 
Пенева, Елена П. 1 
Петкова, Мария Кирякова 3 
Попов, Владимир Пламенов 7 
Радев, Йордан Василев 9 
Райчева, Лора Данчева 4 
Рангелова, Фантина Рангелова 3 
Тодоров, Стойо П. 7 
Филипов, Добромир Ганчев 2 
Христов, Петър Христов 3 
Dinev, Dobromir 5 
Kasapova, Krumka I. 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Архитектурни проблеми на форми за обитаване, предназначени за хора лишени от свобода 10 
Изследване геометричните параметри на железния път 7 
Изследване на сеизмичното поведение на вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда 4 
Оптимизирана технология за гравиметрични измервания и тяхната обработка 1 
Организационни, технологични и конструктивни решения за възстановяване и усилване на стоманобетонни сглобяеми конструкции 3 
Планиране на организацията на строителната площадка в урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство 8 
Развитие на жизнена среда с исторически ресурс 11 
Спектрални методи за обработка на изображения в цифровата фотограметрия 2 
Фунционално - пространствена оптимизация на соларните енергийни системи 9 
ARSA - нов модел за анализ и оценка на пътната безопасност на кръстовища в градска среда 6 
Human - induced vibrations of footbridges and the impact of human-human interaction 5 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Гравиметрия, геодезическа - дисертации 1 
Градски пътища - организация - дисертации 6 
Дисертации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Енергийна ефективност - дисертации 9 
Железопътно строителство - дисертации 7 
Затвори - дисертации 10 
Културна история - дисертации 11 
Културно-историческо наследство - дисертации 11 
Мостове - дисертации 5 
Сгради, обществени - дисертации 10 
Слънчева енергия - приложение - дисертации 9 
Строителна механика - дисертации 4 5 
Строителни конструкции - сеизмичност - дисертации 4 
Строителни конструкции - стоманобетонни - дисертации 3 
Строителство - икономика и организация - дисертации 3 8 
Фотограметрия - дисертации 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

безскелетни сглобяеми конструкции 3 
вертикални връзки 4 
гравиметри 1 
гравиметрични измервания 1 
гравиметрични мрежи 1 
градско движение 6 
железен път 7 
жп линии 7 
затвори 10 
изправителни институции 10 
изчисляване на строителни конструкции 5 
история 11 
кръстовища и възли 6 
културно-историческо наследство 11 
махален метод 1 
метални конструкции 4 
мостове 5 
прецизно земеделие 2 
пътна безопасност 6 
сеизмично проектиране 4 
скелетни сглобяеми конструкции 3 
слънчева енергия 9 
соларни системи 9 
спектрален анализ 2 
стоманобетонни конструкции 3 
строителна механика 5 
строителна площадка 8 
съдебни институции 10 
урбанизъм 11 
усилване и възстановяване 3 
устойчиво строителство 8 
цивилизация 11 
цифрови изображения 2